Stödpersoner

Vi är bröstcancerbehandlade eller anhöriga som bearbetat våra egna kriser, kommit i fysisk och psykisk balans och har genomgått särskild utbildning för kontaktpersoner i regi av Bröstcancerförbundet. Vi ger hjälp och stöd genom att lyssna och dela med oss av våra egna erfarenheter. Som stödperson har vi moralisk tystnadsplikt och hänvisar i medicinska frågor alltid till läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Behöver du någon att prata med?
Välkommen att kontakta någon av oss:
Klicka på namnet för att skicka e-post.

För nuvarande söker vi fler som kan vara stödpersoner. Är du intresserad? Kontakta oss på info@bcfolivia.se

 

Närståendestöd


Niklas Henriksson
Född 1967.
Tel: 070-673 12 14
 

Närståendestödjare är personer vars livskamrater har drabbats av bröstcancer och som känt att de vill vara ett stöd för andra. De har genomgått en utbildning liknande den som de ordinarie kontaktpersonerna genomgår och har också moralisk tystnadsplikt.

Önskar du prata med någon annan och personen inte behöver finnas i Medelpad så hittar du en komplett lista över alla genom Bröstcancerförbundet utbildade stödpersoner/kontaktpersoner HÄR.

 
 
Copyright © 2018
Bröstcancerföreningen Olivia i Medelpad
c/o Marica Henriksson
Boråsvägen 4
857 34 Sundsvall
E-post: info@bcfolivia.se
Telefon: 0730-77 72 17
Hemsida: www.bcfolivia.se
Facebook: www.facebook.com/bcfolivia
Organisationsnumer: 889201-2678
Plusgiro: 495 47 75-5
Bankgiro: 5529-0795
Swish: 1230835082