Vi finns för dig!
Vi finns för dig!

Föreningen

Vi vill samla bröstcancerbehandlade kvinnor, anhöriga och vänner som är engagerade i samma frågor i en organisation som ska ta tillvara de bröstcancerdrabbades intressen.

Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad är en ideell förening som bildades 1983, vi har idag cirka 350 medlemmar. Föreningen är ansluten till Bröstcancerförbundet.Tillsammans med våra systerföreningar i länet har vi närmare 800 medlemmar vilket bildar en stark organisation för påverkan.

Vi har utbildade stödpersoner med egen erfarenhet av bröstcancer som kan stödja andra i liknande situation. Trots en förstående familj och omtänksamma vänner kan den som fått bröstcancer känna sig ensam och oförstådd i sin situation. Omgivningen har ofta svårt att förstå de fysiska och psykiska problem som bröstcancer innebär. Att få tala med någon som själv har genomgått bröstcancerbehandling är ofta ett värdefullt stöd.

Varje månad träffas våra olika nätverksgrupper för att samtala och stödja varandra. Vårt arbete med att erbjuda bröstcancerdrabbade möjligheten att möta medsystrar är ett av våra viktigaste uppdrag då vi vet av erfarenhet att det betyder oerhört mycket att träffa likasinnade.

Bcf Olivia lämnar ett vackert minnesblad för inbetalda gåvor med anledning av någons bortgång. Du kan också ge en gåva till oss för att hylla någon på en bemärkelsedag eller ge en donation för att stödja kampen mot bröstcancer.

Rosa-bandet produkter till förmån för BröstcancerfondenI oktober, den rosa månaden, satsar vi extra mycket på att informera och att samla in pengar till Bröstcancerfonden genom att sälja rosa bandet-produkter.

Bli medlem du också!
Ju fler vi är tillsammans desto starkare blir vi!
 
 
Copyright © 2018
Bröstcancerföreningen Olivia i Medelpad
c/o Marica Henriksson
Boråsvägen 4
857 34 Sundsvall
E-post: info@bcfolivia.se
Telefon: 0730-77 72 17
Hemsida: www.bcfolivia.se
Facebook: www.facebook.com/bcfolivia
Organisationsnumer: 889201-2678
Plusgiro: 495 47 75-5
Bankgiro: 5529-0795
Swish: 1230835082